Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
37   Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
38   Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat ja -paikat vuonna 2020
39   Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston nimeäminen
40   Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
41   Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen (2020-2022)
42   Tunturi-Lapin ja Pellon kunnan lastenvalvojan virkavaali
43   Tunturi-Lapin ja Pellon kunnan lastenvalvojan virkavaali

Osallistuja Tehtävä
Granroth Aaro puheenjohtaja
Salmi Jukka 1. varapuheenjohtaja
Ala Kimmo 2. varapuheenjohtaja
Hangasvaara Sirkka jäsen
Hettula Arto jäsen
Kinnunen Leena jäsen
Pudas Anna-Liisa jäsen
Suhonen Eeva jäsen
Toivanen Marita kunnanhallituksen edustaja
Olli Sirkka-Liisa esittelijä
Björkberg-Hettula Eija tekninen sihteeri