Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 262

17.09.2019

 

Kittilän kunnan edustajan nimeäminen Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön (Pth-yksikön) ohjausryhmään

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 17.09.2019 § 262

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä on nimetty Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä 25.4.2012. Yhtymähallitus on päivittänyt ohjausryhmän kokoonpanoa päätöksellään 19.12.2013 ja oikeuttanut päätöksellään 25.2.2015 sairaanhoitopiirin johtajan päättämään tarvittavista täydennyksistä ja muutoksista ohjausryhmän kokoonpanoon. Päätökseen on kirjattu, että ohjausryhmässä tulisi olla jokaisesta palveluita järjestävästä organisaatiosta mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asioita päätöksentekoon valmisteleva/esittelevä henkilö. Jäsenet on nimetty viran tai tehtävän mukaan puheenjohtajia lukuun ottamatta.

 

Pth-yksikön ohjausryhmään on aiemmin ollut nimettynä Kittilän kunnasta varsinaisena jäsenenä perusturvajohtaja ja varajäsenenä johtava lääkäri.

 

Perusterveydenhuollon ohjausryhmä kokoontui 29.8.2019. Kokouksessa todettiin, että ohjausryhmän kokoonpanon päivittäminen on perusteltua. Ohjausryhmä hyväksyi esitetyn menettelytavan, jossa jäsenkunnille ja muille sidosryhmille lähetetään kysely ohjausryhmän kokoonpanon päivittämisestä. Ohjausryhmässä keskusteltiin alustavasti, että puheenjohtaja valittaisiin Rovaniemen edustajista, I varapuheenjohtaja Itä-Lapin edustajista ja II puheenjohtaja Länsi-Lapin edustajista, mikäli se kunnille sopii. Puheenjohtajisto valittaisiin PTH-yksikön ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa uuden kokoonpanon kokoontuessa.

 

Jäsenkuntia ja muita sidosryhmiä pyydetään ilmoittamaan edustajansa virka- tai tehtävänimikkeenä perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän jäseneksi ja varajäseneksi sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lshp.fi 27.9.2019 mennessä. Samassa yhteydessä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan myös tällä hetkellä ao. virkaa tai tehtävää hoitavan nimi.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää nimetä LSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmään Kittilän kunnan edustajaksi ja varsinaiseksi jäseneksi perusturvajohtajan sekä varajäseneksi johtavan lääkärin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa