Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 259

17.09.2019

 

Kiinteistön Koivukulma ostaminen

 

1/10.00.02/2019

 

Khall 17.09.2019 § 259

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Erno Tahvanainen ja Katariina Pallari ovat ostaneet kunnalta 29.3.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan kiinteistöstä Koivumaa 261-405-5-70. Määräala käsitti Pakatin asemakaava-alueen korttelin 825 tontit 1 ja 2. Määräalalle on myönnetty lainhuuto 11.4.2019, lohkomistoimitus on pidetty 5.6.2019 ja toimituksessa tonteista muodostettiin kiinteistö Koivukulma 261-405-5-90. Kyseinen kiinteistö on rekisteröity kiinteistörekisteriin 9.7.2019. Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön pinta-ala on 0,2687 ha.

 

Tontin ostajat ovat kirjelmässään ilmoittaneet huomanneensa vasta lumen sulettua tontin sijaitsevan hyvin alavalla maalla ja olevan märkä. He eivät koe järkeväksi rakentaa kyseiselle paikalle taloa. Heidän mukaan tontille pitäisi ajaa isot määrät maata, mutta siltikään he eivät voisi olla varmoja, ettei vesi aiheuttaisi ongelmia.

 

Ostajat ovat keskustelleet kunnan kanssa mahdollisuudesta vaihtaa kiinteistö Koivukulma 261-405-5-90 johonkin toiseen kunnan tonttiin. Heidän tarpeisiin ei ole kuitenkaan löytynyt sopivaa vaihtotonttia.

 

Kirjelmässään ostajat kertovat, että heille sattui tontin ostossa virhe ja he pitävät järkevimpänä vaihtoehtona olla rakentamatta paikalle, jonka soveltuvuus rakennuspaikaksi arveluttaa heitä. Tämän johdosta ostajat pyytävät, että kaupat purettaisiin ja kunta suorittaisi heidän kunnalle maksamansa kauppahinnan 8 135,55 € ja heidän Maanmittauslaitokselle suorittamansa kiinteistötoimitusmaksun 1 010 €.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ostaa 8 135,55 euron kauppahinnalla kiinteistön Koivukulma 261-405-5-90. Lisäksi kunta suorittaa myyjille lohkomisesta aiheutuneen kiinteistötoimitusmaksun 1 010 euroa. Myyjät vastaavat kustannuksellaan kiinteistöön vahvistetun kiinnityksen kuolettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa