Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 258

17.09.2019

 

Kiinteistön Tunturi ostaminen

 

322/10.00.01/2019

 

Khall 17.09.2019 § 258

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Arto Kouri on tarjonnut Kittilän kunnalle ostettavaksi kiinteistöä Tunturi 261-409-13-96 lukuun ottamatta 29.4.2019 Kittilän kunnalle myytyä noin 15,5 ha:n suuruista määräalaa 261-409-13-96-M605 ja yksityishenkilölle 10.5.2019 myytyä noin 32,5 ha:n suuruista määräalaa 261-409-13-96-M606. Siten nyt kaupan kohteena olevan Tunturi tilan jäljellä oleva pinta-ala on noin 2,4 ha. Kaupan kohteena on sama 2,4 ha:n alue, johon kunnanhallitus on hyväksynyt 13.8.2019 § 209 myyjän ja kunnan välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen koskien Levin Ahvenjärven asemakaavoitusta. Tällä kiinteistökaupalla osapuolten välinen kaavoituksen käynnistämissopimus raukeaa.

 

Levin ympäristön osayleiskaavassa kyseisestä kiinteistöstä on osoitettu noin 2 ha:n suuruinen alue loma-asuntoalueeksi (RA) ja noin 0,4 ha:n suuruinen osa urheilu - ja virkistysalueeksi (VU-1), jonka käyttö yleiseen virkistykseen on rajoitettua. Yleiskaavamääräyksen mukaan alue varataan urheilu- ja virkistystoimintoja varten. Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia Yleiskaavamääräyksen mukaan kiinteistön alue on tarkoitettu asemakaavoituksella toteutettavaksi.

 

Kiinteistö rajoittuu idässä Vielmajokeen ja muilta osiltaan kunnan omistamaan määräalaan 261-409-13-96-M605 sekä kunnan omistamiin kiinteistöihin 261-409-13-92 ja 261-409-13-125.

 

Kaupan kohteen metsätaloudellinen arvo (puusto+maapohja) on noin 5 500 euroa (Kittilän mhy:n arvio).

 

Kunta ja kiinteistön omistaja ovat neuvotelleet kiinteistökaupasta. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut myyvänsä kiinteistön kunnalle 10 500 euron kauppahinnalla.

 

Kartta kiinteistöstä esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ostaa 10 500 euron kauppahinnalla kiinteistön Tunturi 261-409-13-96.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa