Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 273

17.09.2019

 

Otto-oikeuden käyttäminen vt. kunnanjohtajan tekemään kiinteistöpäällikön palkankorotuspäätökseen

 

324/01.02.01/2019

 

Khall 17.09.2019 § 273

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 13.8.2019 §:n 233 kohdalla käyttää otto-oikeutta kiinteistöpäällikön palkankorotuspäätökseen (Vt. kunnanjohtajan palkkapäätös 8.7.2019 § 15/2019).

 

Kiinteistöpäällikkö on ilmoittanut 19.8.2019, että hänen palkka-asiansa käsittely voidaan keskeyttää, kumota tehty päätös ja vähentää korotettu palkan osuus syyskuun palkanmaksussa, jos se on ehditty maksaa. Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus.

Oheismateriaalina kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelän sähköpostiviestit 19.8.2019 ja 10.9.2019.

 

Otto-oikeudella tarkoitetaan kunnanhallituksen oikeutta ottaa käsiteltäväkseen asian, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä. Ottopäätöksen voi tehdä hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtaja.

 

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan

 

 

Vt. kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää kumota vt. kunnanjohtajan tekemän kiinteistöpäällikköä koskevan palkkapäätöksen 8.7.2019 § 15/2019, koska siitä päätettäessä ei ollut hallintosäännön 14 §:n edellyttämää toimialajohtajan esitystä.

2) Kunnanhallitus päättää periä kiinteistöpäälliköltä hallintosäännön 60 §:n mukaisesti takaisin 13.9.2019 maksetun 394,36 euron palkankorotuksen, mihin on hänen suostumuksensa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa