Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 272

17.09.2019

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 2.9.2019 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

Khall 17.09.2019 § 272

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,

valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta.

"Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kunnanvaltuustossa 2.9.2019 käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 40 Kallon kyläyhdistys ry:n hakemus hankeaikaisesta rahoituksesta kyläverkon rakentamiseen

§ 41 Laura Kaukorannan ero koululautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta koululautakuntaan

§ 42 Lapin käräjäoikeuden tuomio asioissa R17/983-985

§ 43 Pakatin Kuitu osuuskunnan hakemus hankeaikaisesta rahoituksesta kuituverkon rakentamiseen Pakattiin

§ 44 Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2019

§ 45 Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 10.6.2019 nro 19/0261/2

§ 46 Esa Rauhalan ero vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto) jäsenyydestä ja uuden edustajan valinta

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 2.9.2019 päätökset § 40-46 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa