Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 267

17.09.2019

 

Valtiokonttorin päätös Lela Ruth Whisnantin perinnöstä

 

283/02.07.02/2019, 152/12.04.02/2018

 

Khall 17.09.2019 § 267

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunta on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi kittiläläisen nuorison tietojen, taitojen ja kokemusten lisäämiseksi sekä Levin skeittiparkin rakentamiseen (Khall 13.8.2019 § 226).

 

Valtiokonttorin päätös:

 

1. Ottaen huomioon pesän rahavarat niistä pysytetään valtiolla 75 000 euroa. Tämä perustuu Valtiokonttorin harkintavaltaan ja vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön. Jos pesässä on rahavaroja yli 100 000 euroa, niistä noin 60 % pysytetään valtiolla. (Laskutavasta on poikettu silloin kun yksityiselle on luovutettu varoja.)

 

2. Kuolinpesän muu omaisuus luovutetaan Kittilän kunnalle seuraavilla ehdoilla:

2.1. Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista.

2.2. Kunta käyttää omaisuuden kittiläläisen nuorison tietojen, taitojen ja kokemusten lisäämiseksi sekä Levin skeittiparkin rakentamiseen.

2.3. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

 

Perintökaari 5 luku 2 §

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Valtiokonttorin päätöksen.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa