Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 5  Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta 2019

Kunnanhallitus

§ 266

17.09.2019

 

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta 2019

 

33/02.05.01/2019

 

Khall 17.09.2019 § 266

 

(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 12.3.2019 § 76:n kohdalla on todettu, että opetushallitukselle on ilmoitettu koulutoimesta oppilasmääriä virheellisesti ja sen vuoksi kunnalle myönnetty opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden määrä on liian iso. Näiden tietojen virheellisyyden vuoksi opetushallitukselle on toimitettu 18.4.2019 oikaisuvaatimus ja sen liitteenä korjattu vastaus kyselyyn 'Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2018'. Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi lähetetyn oikaisuvaatimuksen 6.5.2019 (§ 143).

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Kittilän kunnan osalta uuden päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien määrästä 5.8.2019. Sen mukaan tämä valtionosuus on 102.601 euroa aiemman päätöksen mukaisen 809.467 euron sijaan.

Kittilän kunnan talousarviossa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden määräksi on budjetoitu 170.850 euroa eli nyt saatu päätös on 68.249 euroa vähemmän kuin mitä budjetoitu.

 

On huomattava, että opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa lopullisen vuoden 2019 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden määrän kuluvan vuoden lopussa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös liitteenä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen ja päättää, että päätökseen ei haeta oikaisua.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa