Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019

Yhteistoimintaelin

§ 4

26.08.2019

Kunnanhallitus

§ 265

17.09.2019

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019

 

304/01.00.02/2019

 

Yhttoim 26.08.2019 § 4

 

 

Päätös:

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund esitteli henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaluonnoksen, joka on valmisteltu yhdessä toimialajohtajien kanssa.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta käytiin yhteistä keskustelua, eikä yhteistoimintaelimellä ollut lisättävää esiteltyyn luonnokseen.

 

Todettiin, että suunnitelma etenee kunnanhallituksen vahvistettavaksi.

__________

 

Khall 17.09.2019 § 265

 

Yhteistoimintalain mukaisesti kunnassa on laadittava henkilöstö- ja koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Sen avulla ennakoidaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joilla on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä, ja siinä on syytä ennakoida toiminnan muutosten perusteella tapahtuvat henkilöstötarpeen lisäykset.

Kunta voi hakea henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisista koulutuksista korvauksia Työllisyysrahastolta.

 

Henkilöstöpäällikkö on yhteistyössä toimialajohtajien kanssa valmistellut Kittilän kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2019. Sitä on käsitelty yhteistoimintaelimessä henkilöstön edustajien kanssa.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain henkilöstökertomustietojen valmistumisen jälkeen.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2019.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa