Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
8 Revontuli-Opiston kauden 2019-2020 alustavan opetusohjelman hyväksyminen
9   Kurssimaksuperusteet Revontuli-Opiston ulkopuolelta tulevien opettajien kursseille
10   Outi Keskitalon oikaisuvaatimus koskien Revontuli-Opiston jaoston (VapsivJ 14.3.2019 § 6) päätöstä
11   Johanna Kalikka-Kustulan anomus kurssimaksusta vapauttamiseksi
12 Tanssin- ja liikunnanopettaja Jutta Hartojoen virkavapaa-anomus
13   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
14 Tiedoksi saatettavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Aikio Lea Anne jäsen
Lakkala Heikki jäsen/puheenjohtaja
Rauhala Esa jäsen
Tanninen Pasi esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Kivisaari Yrjötapio varajäsen
Mäkelä Aarne Vt. sivistystoimenjohtaja
Aspelund Taina henkilöstöpäällikkö