Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 231

13.08.2019

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 24.6.2019 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

Khall 13.08.2019 § 231

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta.

 

''Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.''

 

Kunnanvaltuustossa 24.6.2019 käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 23 Henkilöstökertomus 2018

§ 24 Vuoden 2018 arviointikertomus

§ 25 Kittilän kunnan vuoden 2018 tilinpäätös

§ 26 Tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen

§ 27 Lisämääräraha/ Talousarvion matkustus- ja kuljetuspalveluiden tarkistaminen / Lukkarin koulu

§ 28 OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite / Hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättäminen

§ 29 Kallon Kyläyhdistys ry:n anomus väliaikaisesta lainarahoituksesta

§ 30 Ounaslohen ranta-asemakaava

§ 31 Työryhmän esitys yksityisteiden avustusjärjestelmäksi 1.1.2020 lähtien

§ 32 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Kittilän kunnan ja kymmenen valtuutetun valituksesta koskien valtiovarainministeriön päätöstä 19.6.2018 Nro VM/2016/00.02.07/2017 ''Päätös luottamushenkilöiden pidättämisestä Kittilän kunnan luottamustoimista''.

§ 33 Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

§ 34 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali

§ 35 Teknisen lautakunnan vaali

§ 36 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali

§ 37 Koululautakunnan vaali

§ 38 Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali

§ 39 Valtuutettujen puheenvuorot ja aloite/Kvalt 24.6.2019.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 24.6.2019 päätökset § 23 - § 39 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön lukuun ottamatta pykälää 30, josta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, minkä vuoksi sitä ei panna täytäntöön.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa