Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 227

13.08.2019

 

Lohijokitiimi ry:n toiminta vuonna 2018 ja Projektisuunnitelma vaelluskalojen ylisiirroista Kemi- ja Ounasjokeen/Vallitunsaaren kalatien pyyntilaitteen testaushanke "Paluu 2019"

 

360/11.01/2012

 

Khall 13.08.2019 § 227

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Lohijokitiimi ry on vuonna 2001 Kemi/Ounasjokivarren kuntien ja kalastusalueiden perustama yleishyödyllinen yhdistys. Uusina jäseninä lokakuussa 2016 yhdistykseen liittyivät Kemijärven kaupunki ja Savukosken kunta. Yhdistyksen tavoitteena on vaelluskalojen palauttaminen Kemijokeen.

 

Lohijokitiimi ry on 18.3.2019 lähettänyt jäsenyhteisöilleen raportin Isohaaran kalateiden käytöstä ja kehittämisestä sekä syntyneistä kustannuksista vuodelta 2018 (päivätty 15.3.2019) sekä 17.5.2019 Projektisuunnitelman (PALUU 2019) vaelluskalojen ylisiirroista Kemi- ja Ounasjokeen/ Vallitunsaaren kalateiden pyyntilaitteiden testaushanke (päivitetty projektisuunnitelma toimitettu Kittilän kuntaan 12.6.2019).

 

Lohijokitiimi ry on myös julkaissut kannanoton 20.11.2018 "Kemijoen vesistön kalanhoitovelvoitteen muutoksen käsittelyn on edettävä ripeästi".

 

Ajankohtaista tietoja Lohijokitiimi ry:n ja toiminnasta sekä yhdistyksen tiedotteet löytyvät internetistä osoitteesta https://lohijokitiimi.fi/.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Lohijokitiimi ry:n raportin vuodelta 2018 ja vuoden 2019 projektisuunnitelman sekä kannanoton Kemijoen vesistön kalanhoitovelvoitteen muutoksen käsittelystä.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa