Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 220

13.08.2019

 

Lappset Group Oy:n hankintaoikaisupyyntö

 

228/10.03.01/2019

 

Khall 13.08.2019 § 220

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

 

Lappset Group Oy on 3.7.2019 vaatinut Kittilän kuntaa poistamaan hankintapäätöksen 1.7.2019 (viranhaltijapäätös, kunnanjohtaja 1.7.2019 § 11/2019), jolla kunta on valinnut Lappset Group Oy:n hankinnan suorittajaksi. Lisäksi Lappset Group Oy vaatii, että Kittilän kunta hylkää Lappsetin tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

 

Vaatimuksen perusteena esitetään se seikka, että tarjouksen tekijä on tarjousta tehdessään tulkinnut väärin tarjouspyynnön ohjeistuksen Akanrovan leikkikentän osalta.

 

Hankinnasta jätettiin kaksi tarjousta. Hankinnan kokonaishinta muodostuu neljästä eri osa-alueesta. Urakan ratkaisuperusteena on ollut alin kokonaishinta.

 

Hankintaa on tarkennettu tarjouspyynnön aikana myös lisäkysymyksiin vastaamalla, joista yksi kysymys koski juuri Akanrovan leikkipaikan rakentamista. Vastauksessa korostettiin mm. sitä seikkaa, että leikkipaikan osalta välineet tulee olla asennettuna työselitysten mukaisesti.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kittilän kunta hankintayksikkönä hylkää Lappset Group Oy:n tekemän hankintaoikaisupyynnön perusteettomana, koska hankintaa on tarjouspyynnön aikana tarkennettu siltä osin, kuin vaatimuksessa on tuotu esille Akanrovan leikkikentän osalta.

 

Lisäksi hankintayksikkö edellyttää, että Lappset Group Oy aloittaa tarjouspyynnön "241650 Leikkipaikkojen rakentaminen ja toteuttaminen Kittilän kunnassa" mukaisen hankinnan toteuttamisen välittömästi siten, että työ on valmis 15.11.2019 mennessä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa