Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 5  Perustelumuistio - Levin katujen talvihoitotyöt 2019-2014, VM peat oy:n tarjouksen hylkääminen

Kunnanhallitus

§ 219

13.08.2019

 

Hankintapäätös Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024

 

166/02.08.00/2019

 

Khall 13.08.2019 § 219

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

 

Kittilän kunta hankintayksikkönä on 4.6.2019 julkaissut EU-hankintailmoituksen Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta. Hankinnan kohteena on Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024. Hankintaa on käsitelty kunnanhallituksessa (Khall 28.05.2019 § 156).

 

Hankintana on laatuvastuuperiaatteinen, kokonaishintaperusteinen urakka. Laatuvastuuseen kuuluu mm. urakoitsijan ajantasainen seurantajärjestelmä, säännöllinen tarkastustoiminta, raportointi sekä toiminta- ja laatusuunnitelman mukainen toiminta.

 

Määräaikaan 4.7.2019 klo 8:00 saapui seuraavat neljä (4) tarjousta (Alv 0 %):

 

 

Hankintayksikkö hylkää halvimman tarjouksen tehneen VM peat ay:n tekemän tarjouksen. Hylkääminen perustuu tilaajan harkintaan tarjouspyynnön hylkäämisperusteiden mukaisesti. Tarjouksen hylkäämisen perustelumuistio liitteenä.

 

Hyväksyttyjen tarjousten osalta kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen on tehnyt YIT Suomi Oy.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kittilän kunta hankintayksikkönä, päättää valita hankinnan "Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024" suorittajaksi kokonaishinnaltaan edullisimman, hyväksytyn tarjouksen tehneen YIT Suomi Oy:n tarjoushintaan 2.702.284 € (Alv 0 %).

 

VM peat ay:n tekemä tarjous hylätään perustelumuistion mukaisesti, koska tarjoajan tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma ei vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia.

 

Päätös:

Vt. kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun esityksen:

Kunnanhallitus siirtää asian teknisen lautakunnan käsittelyyn.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa