Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
40   Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
41   Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Taova Oy:n valituksesta
42   Rakennuslupa 19-0090-R
43   Rakennuslupa 19-0091-R
44   Suunnittelutarveratkaisu 19-0098-SUU
45   Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteumavertailu 31.3.2019
46   Ottamislupapäätös maa-ainesten ottoon Suurkuusikon moreeninottoalueelta/Agnico Eagle Finland Oy
47   Tiedoksi saatettavat ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset
48   Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
49   Poikkeamislupa 19-0103-POI
50   Poikkeamislupa 19-0104-POI

Osallistuja Tehtävä
Jauhojärvi Pirkko 1. varapuheenjohtaja
Kumpulainen Hannu jäsen
Vanhatalo Leena jäsen
Vuomajärvi Liisa jäsen
Toivola Juha varajäsen
Ylisuvanto Jukka varajäsen
Ovaskainen Ahti kunnanhallituksen edustaja
Niska Matti esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Wäli Piippa esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanviraston teknisellä osastolla  
Alkaen 16.04.2019