Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus 2018

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 9

14.03.2019

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus 2018

 

243/02.06.01/2018

 

Vapsivlk 14.03.2019 § 9

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Kuntalain 115§:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä

selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

 

Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä on vapaan sivistystyön toimintakertomus vuodelta 2018.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2018.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi toimintakertomuksen esityksen mukaisesti. __________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa