Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 5  Lausuntopyyntö Enontekiön kunnanhallitukselle
  Liite 6  Enontekiön kunnanhallituksen lausunto

Revontuli-Opiston jaosto

6

14.03.2019

 

6

Revontuli-Opiston Enontekiön musiikin suunnittelijaopettaja/aluevastaavan viran muuttaminen musiikinopettajan viraksi

 

VapsivJ

 

Revontuli-Opiston jaosto käsitteli Enontekiön musiikinsuunnittelijaopettajan/aluevastaavan viran muuttamista musiikinopettajan viraksi kokouksessaan 11.6.2018 ja päätti käynnistää viran muuttamiseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Revontuli-Opiston jaoston laatima talousarvio vuodelle 2019 edellyttää Enontekiön musiikinsuunnittelijaopettajan/aluevastaavan viran muuttamista musiikinopettajan viraksi. Viranmuutos vahvistaa Enontekiön opetustuntimäärää, samalla kustannuksella voidaan tuottaa jatkossa enemmän opetustunteja. Esitetyn virkamuutoksen myötä musiikinopetuksen määrä säilyy Enontekiöllä ennallaan, mutta uudessa virassa muun työn osuus vähenee. Tältä osin Revontuli-Opisto järjestää tarvittavan suunnittelu- ja muun työn henkilöstön sisäisellä työnjaolla. Nykyisen viranhaltijan kanssa on käyty yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaneuvottelu 22.11.2018 ja Enontekiön kunnalta on saatu asiaan liittyvä lausunto 7.2.2019.

 

Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opiston jaosto perustaa musiikinopettajan viran 1.6.2019 alkaen. Viran sijoituspaikka on Enontekiö. Nykyinen Enontekiön musiikinsuunnittelijaopettaja/aluevastaavan viranhaltija sijoitetaan uuteen musiikinopettajan virkaan kyseisen viran palvelussuhde-ehdoin 1.6.2019 alkaen. Vanha virka lakkautetaan vasta kun siihen liittyvät nykyistä viranhaltijaa koskevat palvelussuhde-etuudet lakkaavat olemasta.

 

 

 

Päätös:

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa