Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Revontuli-Opiston jaosto

1

14.03.2019

 

1

Revontuli-Opiston jaoston puheenjohtajan valinta

 

VapsivJ

 

Revontuli-Opiston perustamista koskevassa sopimuksessa (Kansalaisopistojen yhdistämissopimus) mainitaan opiston hallinnosta ja päätöksenteosta (3§) seuraavaa:

 

Isäntäkunta huolehtii opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opiston hallinnosta määrätään mainitun kunnan hallintosäännössä ja johtosäännössä. Isäntäkunta asettaa omaan organisaatioonsa yhteistoimintaelimen (vapaan sivistystyön lautakunnan jaoston), johon kuuluu kuusi jäsentä (kaksi jokaisesta kunnasta). Sopimuskuntien valtuustot valitsevat jäsenensä ja kullekin jäsenelle varajäsenen tässä tarkoitettuun yhteiseen elimeen.

 

Toimielin valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta noudattaen. Vuoden 2017 aikana puheenjohtajuutta on hoitanut Enontekiön edustaja, vuonna 2018 Kittilän edustaja. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti vuonna 2019 on Revontuli-Opiston jaoston Sodankylän edustajan vuoro hoitaa puheenjohtajuutta.

 

 

Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opiston jaosto valitsee kokouksessa keskuudestaan uuden puheenjohtajan vuodelle 2019.

 

 

Päätös:

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa