Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 6

08.01.2019

 

Laskujen hyväksyjät

 

Khall 08.01.2019 § 6

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan laskut hyväksyy kunnan hallintosäännössä määrätyt tai lautakuntien määräämät viranhaltijat tai työntekijät.

 

Hyväksyjä vahvistaa laskun oikeellisuuden ja vastaa määrärahan riittävyydestä.

 

Vs.kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen alaisen toiminnan laskujen hyväksyjinä toimivat seuraavat viranhaltijat:

 

Vs.kunnanjohtaja Antti Jämsén. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen hyväksyjänä toimii hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Hallinto-osasto: hallintojohtaja Sanna Ylinampa, varalla controller Tuija Lång.

 

Talousosasto: controller Tuija Lång, varalla hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Kunnanjohtajan matka-, neuvottelu-, koulutus- ja edustuslaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

Toimialajohtajan ja sijaisen poissaollessa laskujen hyväksyjinä toimivat vs.kunnanjohtaja Antti Jämsén, hallintojohtaja Sanna Ylinampa tai controller Tuija Lång.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa