Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 10  Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kittilän kunnan valitukseen Pohjois-Suomen HAO:n välipäätöksestä 27.9.2018 nro 18/0456/2 täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevassa asiassa, VM:n päätös 19.6.2018 Nro VM/2016/00.02.07/2017 koskien luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimista

Kunnanhallitus

§ 458

18.12.2018

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan valituksen johdosta/Pohjois-Suomen HAO:n päätös 27.9.2018 nro 18/0456/2

 

47/00.02/2016

 

Khall 18.12.2018 § 458

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Korkein hallinto-oikeus on 22.11.2018 antamallaan päätöksellä (dnro 4580/2/18 ja taltionumero 5467) hylännyt Kittilän kunnan valituksen, joka on koskenut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksen kumoamista ja valtiovarainministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä.

 

Kyseisessä asiassa valitus valtiovarainministeriön päätöksestä on vireillä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja asia on ollut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana ainoastaan täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevana asiana siltä osin kuin hallinto-oikeus on välipäätöksellään päättänyt hylätä muiden ohella Kittilän kunnan valtiovarainministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan hakemuksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös liitteenä.

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan valituksen johdosta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa