Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 122

05.12.2018

 

Määrärahan siirto lukion korjaustöihin

 

Teknlk 05.12.2018 § 122

 

Lukion remontin ulkovuoreen ja kuivatukseen on varattuna määrärahaa vuodelle 2018 yhteensä 200 000 €. Hanke kuitenkin päätettiin muuttaa ikkunoiden saneeraustyöksi ikkunan tilkevälissä todettujen epäpuhtauksien johdosta. Varsinaisessa tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta, neuvottelumenettelyn kautta saatiin pelkästään ikkunoista yksi 345 268 €:n tarjous, lautakunta päätti 11.6.2018 § 48 toteuttaa korjauksen laskutustyönä tuntiveloitushinnoin.

Kunnanhallitus on 18.09.2018 § 307 siirtänyt kohteelta 97505 Lukkarin koulu määrärahaa 130 000 € lukion kohteeseen. Yhteensä kohteella on 330 000 €:n määräraha käytettävissä.

 

Määrärahaa on käytetty kirjanpidon ajosta 3.12.2018 yhteensä 358 262 €, josta noin 30 000 € on kunnossapitoon kuuluvia töitä.

 

Kohteen korjaustöitä on tehty mm.:

 

Toteutuksen piirissä on myös rakennuksen liikuntasalin ikkunat.

 

Lisämäärärahantarve tälle vuodelle on kiinteistötoimen arvion mukaan 130 000€:

 

 

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää siirtää investointikohteesta 097534 (Könkään koulu as. remontti, ulkotyöt) 130 000 €:n määrärahan investointikohteelle 097518 (Lukio).

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa