Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 10  Kartta Kotivuopajantien kevyen liikenteen väylästä, huomioitu muistutukset

Tekninen lautakunta

§ 113

05.12.2018

 

Kotivuopajantien ja -tiehen liittyvän kevyen liikenteen väylän J1 katusuunnitelman hyväksyminen

 

260/10.03.01/2018

 

Teknlk 05.12.2018 § 113

 

Kittilän kunta on asettanut nähtäville MRL 85§ mukaisesti Kotivuopajantien ja -tiehen liittyvän kevyen liikenteen väylän J1 katusuunnitelmat. Nähtävilläolo oli 1.-15.10.2018 teknisellä osastolla.

 

Suunnitelmasta jätettiin kaksi muistutusta. Muistutusten aiheuttamat muutokset suunnitelmaan olivat vähäiset ja niiden perusteella on laadittu päivitetty katusuunnitelmakartta. Muihin nähtävillä olleisiin katusuunnitelma-asiakirjoihin muutokset eivät aiheuta toimenpiteitä.

 

Liitteenä päivitetty katusuunnitelmakartta.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä Kotivuopajantien ja -tiehen liittyvän kevyen liikenteen väylän J1 päivitetyn katusuunnitelmakartan noudatettavaksi.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa