Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Viranhaltijapäätökset ajalta 19.10.-28.11.2018

Tekninen lautakunta

§ 103

05.12.2018

 

Tiedoksi saatettavat

 

Teknlk 05.12.2018 § 103

 

Lapin ELY-keskus on antanut 9.11.2018 vastauksen koskien Tepsan kyläläisten tekemää kuntalaisaloitetta kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Vastauksessaan ELY-keskus ilmoittaa, että tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2017-2019 ei ole sisällytetty kevyen liikenteen väylän rakentamista Tepsan kylän alueelle.

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 19.10.-28.11.2018.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa