Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Harri Mattilan valitukseen vs. kunnanjohtajan valinnasta/KV 13.12.2017 § 93

Kunnanhallitus

§ 436

04.12.2018

Kunnanvaltuusto

§ 86

19.12.2018

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Sanna Ylinamman ottamisesta vs. kunnanjohtajan virkaan ajalle 1.1.-31.12.2018/Kvalt 13.12.2017 § 93

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 04.12.2018 § 436

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 22.11.2018 hylännyt Harri Mattilan valituksen liittyen Sanna Ylinamman valintaan vs. kunnanjohtajaksi ajalle 1.1.-31.12.2018.

 

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta raukeaa.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtajan ollessa esteellinen tämän asian esittelijänä toimii vs. hallintojohtaja.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi sekä saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 -kohtaan.

 

Vs. hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 19.12.2018 § 86

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 -kohtaan.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa