Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Helena Huikuri-Kujalan valitukseen vt. kunnanjohtajan valinnasta/KV 29.5.2017 § 27

Kunnanhallitus

§ 435

04.12.2018

Kunnanvaltuusto

§ 85

19.12.2018

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liittyen Timo Kurulan ottamisesta vt. kunnanjohtajan virkaan ajalle 1.5.-31.12.2017/Kvalt 29.5.2017 § 27

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 04.12.2018 § 435

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 22.11.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt Helena Huikuri-Kujalan valituksen ja oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen liittyen Kittilän kunnanvaltuuston 29.5.2017 § 27 tekemään päätökseen Timo Kurulan valinnasta vt. kunnanjohtajaksi.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen sekä saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 19.12.2018 § 85

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa