Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 359

30.10.2018

Kunnanhallitus

§ 382

05.11.2018

 

Annikki Auttin ero luottamustehtävistä - tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 359

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Annikki Autti on 13.9.2018 saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut luopuvansa kaikista Kittilän kunnan luottamustehtävistään 1.1.2019 alkaen paikkakunnalta muuton takia. Autti on valittu kunnanvaltuuston 19.6.2017 § 33 päätöksellä tarkastuslautakunnan jäseneksi.

 

Vaalikelpoisuusrajoituksista tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 75 §:ssä.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen

2. pormestari ja apulaispormestari

3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 mom, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Vs.kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.11.2018 § 382

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Annikki Auttille ja valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan alkaen 1.1.2019 lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa