Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 6  Yrjötapio Kivisaaren eroanomus kunnallisista luuottamustoimista

Kunnanhallitus

§ 362

30.10.2018

Kunnanvaltuusto

§ 70

13.11.2018

 

Eron myöntäminen Yrjötapio Kivisaarelle kunnanvaltuutetun tehtävästä ja varavaltuutetun kutsuminen hänen tilalleen

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 362

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Yrjötapio Kivisaari on 22.10.2018 Kittilän kunnan kirjaamoon saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa Kittilän kunnan luottamustoimista.

 

Kivisaari on tullut 11.10.2018 valituksi Levin Matkailu Oy:n vt. toimitusjohtajaksi. Levin Matkailu Oy on kunnan osittain omistama osakeyhtiö. Kivisaari perustelee eroaan sillä, että ko. toimitusjohtajan tehtävä on vaativa ja rajoittaa merkittävästi mahdollisuutta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon mm. ajankäytöllisesti. Eturistiriitoja välttääkseen ja jotta voisi edustaa Leviä ja Kittilää mahdollisimman neutraaleista lähtökohdista, hän on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään.

 

Yrjötapio Kivisaari on kunnanvaltuuston jäsen, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, kunnanvaltuuston vaalilautakunnan jäsen ja puheenjohtaja, teknisen lautakunnan jäsen ja puheenjohtaja, kunnanhallituksen varajäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskunnan jäsen, Vapaan sivistystyön lautakunnan jaoston (Revontuli-opisto) varajäsen, Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmän jäsen sekä Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen jäsen.

 

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Yrjötapio Kivisaarelle eron kunnanvaltuutetun tehtävästä ja valtuusto kutsuu hänen tilalleen varavaltuutetun.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 70

 

Päätös:

Valtuutettu Pekka Rajala esitti, ettei eroa myönnetä koska ei eroon ole pätevää syytä. Varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi kannatti Rajalan esitystä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ääntä, kahdeksantoista (18) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää.

 

Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Ei -ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Aila Moksi, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Tyhjää äänesti Outi Marttila.

 

Puheenjohtaja totesi Pekka Rajalan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi eikä Yrjötapio Kivisaarelle myönnetty eroa kunnanvaltuutetun tehtävästä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa