Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 358

30.10.2018

Kunnanhallitus

§ 381

05.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 66

13.11.2018

 

Eron myöntäminen Annikki Auttille varavaltuutetun tehtävästä

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 358

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Annikki Autti on 13.9.2018 saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut luopuvansa kaikista Kittilän kunnan luottamustehtävistään 1.1.2019 alkaen paikkakunnalta muuton takia. Annikki Autti on kunnanvaltuuston varavaltuutettu.

 

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

 

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan: ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Edellä mainitun mukaisesti Autti menettää vaalikelpoisuutensa 1.1.2019 lähtien paikkakunnalta muuton vuoksi.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Annikki Auttille varavaltuutetun tehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.11.2018 § 381

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Annikki Auttille alkaen 1.1.2019 varavaltuutetun tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 66

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa