Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Kittilä 150 v. toimikunta - Arvio ja toteutuma juhlavuoden kustannuksista sekä lisämäärärahan tarve

Kunnanhallitus

§ 378

30.10.2018

Kunnanvaltuusto

§ 65

13.11.2018

 

Kittilän 150-v juhlatoimikunta/Lisämääräraha Kittilä 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumien ja järjestelyiden kustannuksiin

 

140/02.02/2017, 220/12.03.01/2016

 

Khall 30.10.2018 § 378

 

 

(Lisätietoja: Kulttuurisihteeri, puh. 040 - 5681 356)

 

Kittilä 150- vuotisjuhlavuoden suunnittelu ja toteutus päästiin täysipainoisesti käynnistämään vasta tammikuussa 2018 budjetin varmistuttua. Juhlavuoden aikana on toteutettu juhlatoimikunnan ja kuntalaisten toiveiden mukaisesti monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä tilattu upea Kittilä150 -kuosi "Ahman vuodenajat", jonka on suunnitellut kittiläläislähtöinen Jukka Puljujärvi. Kittilä 150-juhlavuoden kustannukset ovat pysyneet tietyiltä osin suunnitellussa mutta ylittyneet joiltain osin. Ennalta suunnittelemattomia menoja on ollut esim. Kittilä150 -juhlapäivänä kuntalaisille tarjottu käristyskeitto, jota tarjottiin maksimissaan 400 annosta. Kuntalaisten toiveesta on toteutettu juhlavuoden ahma-kuosilla painettuja erilaisia tuotteita myytäväksi ja kuntalahjoiksi. Myytävät tuotteet tuovat rahaa kassaan takaisin, mutta eivät välttämättä kaikilta osin tämän budjettikauden aikana. Arvio ja toteutuma juhlavuoden kustannuksista sekä lisämäärärahan tarve on selvitetty liitteenä olevassa laskelmassa.

 

Juhlavuoden järjestelyihin liittyen esitetään lisäksi, että kunnantalon aulaan voitaisiin toteuttaa yhteisöllinen ryijy "Ahman vuodenajat". Tämä projekti voitaisiin vielä aloittaa jo kuluvan vuoden aikana. Kulttuurisihteeri toimii ryijyprojektin koordinoijana. Teos valmistetaan palasista, jolloin kuntalaiset voivat osallistua ryijyn tekemiseen. Ryijyyn hankitaan laadukkaat materiaalit. (Hinta-arvio 4 000 €).

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 15 500 euroa vuoden 2018 talousarvioon Kittilä 150-juhlatoimikunnalle käytettäväksi juhlavuoden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyyn sekä materiaalien hankkimiseen aulaan sijoitettavaa "Ahman vuodenajat"-ryijyn valmistusta varten.

 

Päätös:

Kulttuurisihteeri Marika Salminen oli selostamassa asiaa klo 17:45 - 18:17.

 

Varajäsen Raija Palosaari palasi kokoukseen klo 18:15 tämän asian selostuksen aikana.

 

Vs. kunnanjohtaja Sannan Ylinampa muutti esitystään tarvittavan lisämäärärahan osalta niin, että lisämääräraha olisi 21.500 euroa.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan muutetun esityksen.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 65

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa