Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 7  OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan eriävä mielipide/Kvalt 13.11.2018 § 80

Kunnanhallitus

§ 392

05.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 80

13.11.2018

 

Teknisen lautakunnan 2. varapuheenjohtajan valinta

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 05.11.2018 § 392

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 §:n 35 kohdalla valinnut teknisen lautakunnan jäsenet. Samalla on valittu myös teknisen lautakunnan puheenjohtajistoon 2. varapuheenjohtajaksi Jukka Kallio.

 

Edesmenneen Jukka Kallion tilalle tulee valita uusi 2. varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan 2. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 80

 

Päätös:

Valtuutettu Pentti Kangas esitti OMK:n valtuustoryhmän, Vihreiden valtuustoryhmän ja Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta Outi Marttilan valitsemista teknisen lautakunnan 2. varapuheenjohtajaksi.

 

Varavaltuutettu Pekka Kenttälä esitti Marita Toivasta.

 

Tauko pidettiin klo 15:20 - 15:38.

 

Varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto kannatti Pekka Kenttälän esitystä.

 

Pirkko Jauhojärvi esitti äänestyksen suorittamista suljetulla lippuäänestyksellä. Pekka Rajala kannatti Jauhojärven esitystä.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että teknisen lautakunnan 2.varapuheenjohtajaksi on esitetty Outi Marttilaa sekä Marita Toivasta joten on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että suljettu lippuäänestys on suoritettava, koska sitä on esitetty.

 

Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Outi Marttila, yhdeksän (9) ääntä

Marita Toivanen, kahdeksantoista (18) ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi, että suljetun lippuäänestyksen perusteella Marita Toivanen valittiin teknisen lautakunnan 2. varapuheenjohtajaksi.

 

Inkeri Yritys, Leena Vanhatalo, Maija Linnala, Ahti Ovaskainen, Tiina Huilaja, Tuula Mertaniemi, Jukka Poti, Pentti Kangas ja Outi Marttila ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen. Eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa