Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 370

30.10.2018

Kunnanvaltuusto

§ 78

13.11.2018

 

Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - varajäsenen valinta vapaan sivistystyön jaostoon (Revontuliopisto)

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 370

 

 

(Lisätietoja. Controller, puh. 040 6724 257)

 

Yrjötapio Kivisaari on 22.10.2018 Kittilän kunnan kirjaamoon saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa Kittilän kunnan luottamustoimista.

 

Kivisaari on tullut 11.10.2018 valituksi Levin Matkailu Oy:n vt. toimitusjohtajaksi. Levin Matkailu Oy on kunnan osittain omistama osakeyhtiö. Kivisaari perustelee eroaan sillä, että ko. toimitusjohtajan tehtävä on vaativa ja rajoittaa merkittävästi mahdollisuutta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon mm. ajankäytöllisesti. Eturistiriitoja välttääkseen ja jotta voisi edustaa Leviä ja Kittilää mahdollisimman neutraaleista lähtökohdista, hän on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään.

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 41 valinnut Yrjötapio Kivisaaren vapaan sivistystyön jaostoon (Revontuliopisto) varajäseneksi, joten hänen tilalleen on valittava uusi varajäsen.

 

Nimeämisen yhteydessä on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen vapaan sivistystyön jaostoon (Revontuliopisto) Yrjötapio Kivisaaren tilalle.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa teki seuraavan muutetun esityksen:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Yrjötapio Kivisaarelle vapaan sivistystyön jaoston (Revontuliopisto) varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen.

 

Vs. kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 78

 

Päätös:

Valtuutettu Pekka Rajala esitti, ettei eroa myönnetä koska ei eroon ole pätevää syytä. Varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi kannatti Rajalan esitystä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ääntä, kahdeksantoista (18) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää.

 

Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Ei -ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Aila Moksi, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Tyhjää äänesti Outi Marttila.

 

Puheenjohtaja totesi Pekka Rajalan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi eikä Yrjötapio Kivisaarelle myönnetty eroa vapaan sivistystyön jaoston (Revontuliopisto) varajäsenyydestä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa