Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 368

30.10.2018

Kunnanhallitus

§ 390

05.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 76

13.11.2018

 

Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - teknisen lautakunnan puheenjohtajan valinta

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 368

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Yrjötapio Kivisaari on 22.10.2018 Kittilän kunnan kirjaamoon saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa Kittilän kunnan luottamustoimista.

 

Kivisaari on tullut 11.10.2018 valituksi Levin Matkailu Oy:n vt. toimitusjohtajaksi. Levin Matkailu Oy on kunnan osittain omistama osakeyhtiö. Kivisaari perustelee eroaan sillä, että ko. toimitusjohtajan tehtävä on vaativa ja rajoittaa merkittävästi mahdollisuutta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon mm. ajankäytöllisesti. Eturistiriitoja välttääkseen ja jotta voisi edustaa Leviä ja Kittilää mahdollisimman neutraaleista lähtökohdista, hän on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään.

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.10.2017 § 78 valinnut Yrjötapio Kivisaaren teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi, joten on valittava uusi puheenjohtaja tekniseen lautakuntaan.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan uuden puheenjohtajan Yrjötapio Kivisaaren tilalle lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.11.2018 § 390

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Yrjötapio Kivisaarelle teknisen lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 76

 

Päätös:

Valtuutettu Pekka Rajala esitti, ettei eroa myönnetä koska ei eroon ole pätevää syytä. Varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi kannatti Rajalan esitystä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ääntä, kahdeksantoista (18) ei-ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.

 

Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Ei -ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Aila Moksi, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Tyhjää äänestivät Outi Marttila ja Jukka Poti.

 

Puheenjohtaja totesi Pekka Rajalan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi eikä Yrjötapio Kivisaarelle myönnetty eroa teknisen lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa