Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 363

30.10.2018

Kunnanhallitus

§ 385

05.11.2018

Kunnanvaltuusto

§ 71

13.11.2018

 

Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - jäsenen valinta valtuuston vaalilautakuntaan

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 30.10.2018 § 363

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Yrjötapio Kivisaari on 22.10.2018 Kittilän kunnan kirjaamoon saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa Kittilän kunnan luottamustoimista.

 

Kivisaari on tullut 11.10.2018 valituksi Levin Matkailu Oy:n vt. toimitusjohtajaksi. Levin Matkailu Oy on kunnan osittain omistama osakeyhtiö. Kivisaari perustelee eroaan sillä, että ko. toimitusjohtajan tehtävä on vaativa ja rajoittaa merkittävästi mahdollisuutta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon mm. ajankäytöllisesti. Eturistiriitoja välttääkseen ja jotta voisi edustaa Leviä ja Kittilää mahdollisimman neutraaleista lähtökohdista, hän on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistään.

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 29 valinnut valtuuston vaalilautakunnan seuraavasti:

 

 

Varsinainen jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Pj

Kivisaari Yrjötapio

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Vpj

Toivanen Marita

Vas.

Fagerholm Raili

Vas.

 

Pekkala Antti

PS

Kenttälä Toni

PS

 

Huilaja Tiina

Vihr.

Erkkilä Akseli

KL

 

Mertaniemi Tuula

OMK

Vanhatalo Leena

OMK

 

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti.

 

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiön on on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakuntaan uuden jäsenen Yrjötapio Kivisaaren tilalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 05.11.2018 § 385

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Yrjötapio Kivisaarelle valtuuston vaalilautakunnasta ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 71

 

Päätös:

Valtuutettu Pekka Rajala esitti, ettei eroa myönnetä koska ei eroon ole pätevää syytä. Varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi kannatti Rajalan esitystä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ääntä, kahdeksantoista (18) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää.

 

Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Leena Vanhatalo ja Inkeri Yritys. Ei -ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Aila Moksi, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto. Tyhjää äänesti Outi Marttila.

 

Puheenjohtaja totesi Pekka Rajalan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi eikä Yrjötapio Kivisaarelle myönnetty eroa valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa