Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Kuntien vuoden 2018 veroprosentit

Kunnanhallitus

§ 355

30.10.2018

Kunnanvaltuusto

§ 62

13.11.2018

 

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019

 

85/02.02/2018

 

Khall 30.10.2018 § 355

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelylain 91 a §:n perusteella tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Kiinteistöveroprosenttien rajat vuonna 2019 ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %

- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 - 1,00 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %

 

Kittilän kunnan verotulot ovat kehittyneet seuraavasti (miljoonaa euroa):

 

Verovuosi Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero

2013 17,3 1,3 4,8

2014 18,1 2,4 5,0

2015 18,4 4,3 4,8

2016 19,0 3,3 5,8

2017 19,6 2,4 7,1

2018 (arvio) 19,6 2,1 6,8

2019 (arvio,

nykyisillä prosenteilla) 19,9 2,1 6,8

 

Esityksen liitteenä tiedot Kuntaliiton tiedustelusta liittyen vuoden 2018 veroprosentteihin valtakunnallisesti ja maakunnittain/kunnittain.

 

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2018 seuraavat:

- tuloveroprosentti 20,25 %

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,43 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti

1,16 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

 

Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu nykyisten veroprosenttien pohjalta.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esitettäväksi kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi veroprosentit vuodelle 2019 seuraavasti:

- tuloveroprosentti 20,25 %

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,43 %

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti

1,20 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 13.11.2018 § 62

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa