Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 154

08.11.2018

 

Poikkeamislupa 2018-3045

 

RakYmplk

 

Sirkan rekisterikylään tilalle Nutukas Rno 38:272 haetaan Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalta lupaa poiketa asemakaavan määräyksistä ( MRL 58 § ) korttelissa 1127 tontilla 1 sijaitsevan loma - asuntokäytössä olevan paritalon muuttamiseksi pysyväksi asuinrakennukseksi. Samalla haetaan poikkeamista rakennusoikeuden ylittämiseksi kahden talousrakennuksen rakentamiseen tontille. Rakennusoikeuden ylitys on 20 m². Tontin koko on 1246 m². Asemakaavassa tontti on RA - aluetta eli loma - asuntojen korttelialuetta. Korttelin 1127 tontti 1 sijaitsee Golfrannan asemakaavan eteläisessä osassa. Hakemus on tullut vireille 24.2.2018

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilat Tammukka Rno 38:113 ja RA1127/2 Rno 38:269.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii rakennusluvan ( MRL 125 § ) ja koska asemakaava sallii kyseiseen kortteliin vain loma - asuntorakentamista, vaatii käyttötarkoituksen muutos poikkeamisluvan asemakaavasta ( MRL 58 § ).

 

Tontin rakennusoikeus on päärakennuksen osalta 160 m² ja talousrakennuksen osalta 30 m². Tontilla on vuonna 2012 valmistunut loma - asuinkäyttöön tarkoitettu paritalo kooltaan 159 m². Tontille on suunniteltu rakennettavaksi kaksi erillistä talousrakennusta molemmat pohjan alaltaan 25 m². Nyt haettavan talousrakennuksen etäisyys päärakennukseen on asemakuvan mukaan 6 metriä ja kunnan omistamaan puistoalueeseen 0,5 metriä. Toisen talousrakennuksen sijaintia ei ole esitetty.

 

Asemakaavalla osoitetaan alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä ympäristö, olemassa oleva rakennuskanta ja kaavan ohjaustavoitteet huomioiden.

 

Kaavoituksella varmistetaan alueen ja ympäristön soveltuminen käyttötarkoitukseen.

 

Poikkeamispäätöksessä on huomioitava mahdolliset seurannaisvaikutukset koska maankäyttö - ja rakennuslaki edellyttää maanomistajien ja rakennetun alueen yhdenvertaista kohtelua. Poikkeamisen hyväksyminen tarkoittaisi suunnittelematonta, eri käyttötarkoituksen mukaisten rakennusten rakentamista loma - asutukseen tarkoitetuilla asemakaava - alueilla. Golfrannan eteläisen alueen 15 tontille on rakennettu loma -asuntoja, rakentamattomia tontteja on 73. Omakotitaloja tai niille tarkoitettuja tontteja ei alueella ole.

 

Suunniteltu poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavan toteutumiselle (MRL 171 § ).

 

Hakija ei ole esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteiksi.

 

Esitän, että rakennus- ja ympäristö ei myönnä haettua poikkeamislupaa.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa