Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 329

16.10.2018

 

Kittilän kunnan, Muumari Huoneistot Oy:n ja Lapin Huippuhotellit Oy:n välinen maankäyttösopimus 10.10.2018

 

425/10.02.03/2014

 

Khall 16.10.2018 § 329

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)

 

Kittilä kunnan, Muumari Huoneistot Oy:n ja Lapin Huippuhotellit Oy:n on allekirjoitettu 10.10.2018 maankäyttösopimus asemakaavoitusta koskevasta toteuttamiskustannusten jakamisesta MRL 91 b §:n mukaan. Sopimus koskee kiinteistöjä Immeltörmä 261-409-1-9 pinta-ala noin 1 hehtaaria ja SW-Kiinteistöt 261-409-1-25 pinta-ala noin 0,08 hehtaaria.

 

Sopimusalueelle on laadittu 24.1.2018 päivätty Immeljärven pohjoispuolen asemakaavaehdotus, jonka tarkoituksena on osoittaa sopimusalueelle 971 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta. Lisärakennusoikeus kohdistuu Muumari Huoneistot Oy:n omistamalle alueelle. Kunnanhallitus on päättänyt 13.2.2018 § 47 asettaa kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän aineiston julkisesti nähtäville, kun maanomistajien kanssa on tehty maankäyttösopimukset.

 

Sopimuksessa Muumari Huoneistot Oy sitoutuu osallistumaan kaavoituksesta, muusta suunnittelusta ja yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, ulkoilualueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit yms.) samoin kuin yleisten palveluiden kehittämisestä aiheutuneisiin tai vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin suorittamalla kunnalle 77 680 euron korvauksen.

 

Muumari Huoneistot Oy on sitoutunut toimittamaan kunnalle 77 680 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen.

 

Sopimuksessa maanomistajat on sitoutunut luovuttamaan kunnalle sopimusalueelta asemakaavaan kuuluvia yleisiä alueita eli lähivirkistysalueita sekä katualueet. Luovutettavista alueista laaditaan erillinen kauppakirja viimeistään kuukauden kuluessa siitä kun asemakaavamuutos ja siihen perustuva lisärakennusoikeus on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi tai lainvoimaiseksi. Tältä osalta sopimus on kiinteistökaupan esisopimus ja osapuolia sitova edellyttäen, että sopimus muilta osin toteutuu.

 

Sopimus sitoo maanomistajaa heti allekirjoituspäivästä ja kuntaa siitä lähtien, kun kunnanhallituksen päätös tämän sopimuksen hyväksymisestä on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen.

 

Sopimus esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Muumari Huoneistot Oy:n sekä Lapin Huippuhotellit Oy:n välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa