Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 328

16.10.2018

 

Kittilän kunnan ja Immelmökit Oy:n välinen maankäyttösopimus 31.8.2018

 

425/10.02.03/2014

 

Khall 16.10.2018 § 328

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)

 

Kittilä kunnan ja Immelmökit Oy:n välillä on allekirjoitettu 31.8.2018 maankäyttösopimus asemakaavoitusta koskevasta toteuttamiskustannusten jakamisesta MRL 91 b §:n mukaan. Sopimus koskee kiinteistöä Louhi-Lompolo 261-409-1-19 pinta-ala noin 1,8 hehtaaria.

 

Sopimusalueelle on laadittu 24.1.2018 päivätty Immeljärven pohjoispuolen asemakaavaehdotus, jonka tarkoituksena on osoittaa sopimusalueelle 2200 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta. Kunnanhallitus on päättänyt 13.2.2018 § 47 asettaa kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän aineiston julkisesti nähtäville, kun maanomistajien kanssa on tehty maankäyttösopimukset.

 

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu osallistumaan kaavoituksesta, muusta suunnittelusta ja yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, ulkoilualueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit yms.) samoin kuin yleisten palveluiden kehittämisestä aiheutuneisiin tai vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin suorittamalla kunnalle 176 000 euron korvauksen.

 

Maanomistaja on sitoutunut toimittamaan kunnalle 176 000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen.

 

Sopimuksessa maanomistaja on sitoutunut luovuttamaan kunnalle sopimusalueelta asemakaavaan kuuluvia yleisiä alueita eli lähivirkistysalueita sekä katualueet. Luovutettavista alueista laaditaan erillinen kauppakirja viimeistään kuukauden kuluessa siitä kun asemakaavamuutos ja siihen perustuva lisärakennusoikeus on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi tai lainvoimaiseksi. Tältä osalta sopimus on kiinteistökaupan esisopimus ja osapuolia sitova edellyttäen, että sopimus muilta osin toteutuu.

 

Sopimus sitoo maanomistajaa heti allekirjoituspäivästä ja kuntaa siitä lähtien, kun kunnanhallituksen päätös tämän sopimuksen hyväksymisestä on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen.

 

Sopimus esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Immelmökit Oy:n välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa