Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Käyttöoikeussopimusluonnos Autiomukan veneenlaskuluiska ja rantautumispaikka
  Liite 3  Kartta/Käyttöoikeussopimus Autiomukan veneeenlaskuluista ja rantautumispaikka

Kunnanhallitus

§ 327

16.10.2018

 

Autiomukan käyttöoikeussopimus/Kemijoki Oy (2016-2026)

 

543/10.03.00/2011

 

Khall 16.10.2018 § 327

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Kemijoki Oy:n ja Kittilän kunnan välillä on allekirjoitettu 24.6.2004 käyttöoikeussopimus koskien Kittilän kunnan Kuivasalmen kylässä olevaan Angelva - nimiseen tilaan RN:o 18:0 kuuluvaa noin 0,2 ha:n suuruista aluetta (261-406-18-0). Kunnanhallitus on päätöksellään 29.6.2004 § 334 hyväksynyt em. sopimuksen.

 

Edellä mainittu käyttöoikeussopimus on uusittu 24.10.2011 allekirjoitetulla sopimuksella, jonka kunnanhallitus on päätöksellään 8.11.2011 § 393 hyväksynyt.

 

Sopimus on alkanut 1.7.2009 ja päättynyt 30.6.2016 ja käyttöoikeussopimuksen mukainen korvaus on ollut 100 €/vuosi.

 

Sopimusalueelle on rakennettu Lapin ELY-keskuksen YTY-töinä Autiomukan veneenlaskuluiska ja rantautumispaikka (laavu, liiteri, wc- ja jäteastiat).

 

On tarkoituksenmukaista uusia edelleen Autiomukan alueen käyttöoikeussopimus Kemijoki Oy:n kanssa ajalle 1.7.2016 - 30.6.2026. Vuotuinen korvaus on 100 €/vuosi. Kemijoki Oy laskuttaa kerralla koko sopimuskauden korvaussumman tammikuussa 2019.

 

Sopimusluonnos esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa Kemijoki Oy:n ja Kittilän kunnan välisen käyttöoikeussopimuksen koskien 0,2 ha:n aluetta Angelva - nimisestä tilasta RN:o 18:0 Kittilän kunnan Kuivasalmen kylässä.

 

Käyttöoikeussopimus aika 1.7.2016-30.6.2026 ja käyttöoikeuskorvaus on 100 euroa/vuosi.

 

Koko sopimuskauden korvaussumma on 1000 euroa, joka laskutetaan kunnalta tammikuussa 2019.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa