Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 6  Tuula Mertaniemen ja Yrjö Vaaran esitys/eriävä mielipide - Khall 16.10.2018 § 344

Kunnanhallitus

§ 344

16.10.2018

 

Johtavan viranhaltijan irtisanomismenettelyn aloittaminen

 

35/01.01.03/2018

 

Khall 16.10.2018 § 344

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja, puh. 040 6724 257)

 

Johtavan viranhaltijan viranhoitoon liittyy merkittävä julkisen vallan käyttö, mikä asettaa suuren vaatimuksen viranhaltijan toiminnan laillisuudelle, tasapuolisuudelle ja julkisen toiminnan luotettavuudelle.

 

Sivistystoimenjohtajan viranhoidossa on ilmennyt puutteita, joiden vuoksi johtavan viranhaltijan ja työnantajan välillä on vakava luottamuksen puute. Yrityksistään huolimatta työnantaja ei ole saanut parannusta tilanteeseen ja sen vastuulla on tehdä ratkaisuja, jotka helpottavat kokonaistilannetta.

Työnantaja tulee harkitsemaan mahdollista irtisanomista. Kunnallisen viranhaltijalain 43 § mukaan viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä perusteluineen.

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman ollessa esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella esittelijänä toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti vs. hallintojohtaja Tuija Lång.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää käynnistää johtavan viranhaltijan virkasuhteen irtisanomismenettelyn.

 

Kunnallisen viranhaltijalain 43 § mukaan viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä perusteluineen. Kunnanhallitus päättää järjestää keskiviikkona 24.10.2018 klo 10 kuulemistilaisuuden, jossa annetaan johtavalle viranhaltijalle mahdollisuus esittää oma kantansa. Tiedot virkasuhteen päättämisen perusteluista toimitetaan hänelle jo kuulemiskutsun yhteydessä.

 

Kunnanhallitus päättää, että kuulemistilaisuuteen kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan valtuustoryhmien edustaja. Lisäksi tilaisuuteen kutsutaan henkilöstöpäällikkö, joka kirjaa kuulumistilaisuuden muistion.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä viitaten hallintolain 28 § 1 mom. 7 -kohtaan.

 

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, ettei kunnanhallitus käynnistä johtavan viranhaltijan irtisanomisprosessia tässä vaiheessa. (Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä)

 

Varajäsen Yrjö Vaara kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Vs. hallintojohtaja Tuija Lång muutti esitystään niin, että kuulemistilaisuus pidetään maanantaina 29.10.2018 klo 11.00.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vs. hallintojohtajan muutetusta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vs. hallintojohtajan muutettua esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja poissa oli kaksi (2). Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Yrjö Vaara. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Kenttälä.

 

Puheenjohtaja totesi vs. hallintojohtajan muutetun esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Tuula Mertaniemi ja Yrjö Vaara ilmoittivat eriävän mielipiteensä Mertaniemen esitykseen perustuen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa