Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 339

16.10.2018

 

Yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja toimiohjeiden antaminen

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 16.10.2018 § 339

 

(Controller: puh. 040 6724 257)

 

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään tiistaina 30.10.2018 klo 10 Kittilän kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouksen esityslistalla on osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2018 läpikäynti sekä talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021.

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 29.8.2017 § 276 valinnut yhtiö- ja vuosikokousedustajat kuluvalle valtuustokaudelle. Tuolloin Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän osalta edustajaksi on valittu Paula Nevalainen ja varaedustajaksi Vuokko Mäntymaa. Valtiovarainministeriön 19.6.2018 päätöksellä Paula Nevalainen ja Vuokko Mäntymaa on pidätetty kunnan luottamustoimista ja päätöksen mukaan (s.10-11) luottamustoimesta pidättäminen koskee myös niitä kuntayhtymän toimielimiä sekä valtion luottamustoimia, joihin kunta on valinnut edustajansa. Näin ollen Nevalaisen ja Mäntymaan tilalle on 30.10.2018 pidettävään syysyhtymäkokoukseen valittava uusi yhtymäkokousedustaja ja varaedustaja.

 

Vs.kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää nimetä Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokoukseen yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

 

Kunnanhallitus antaa toimiohjeet yhtymäkokousedustajalle ja varaedustajalle.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäsen.

Varajäsen Raija Palosaari poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen varajäsen.

Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäsen.

 

Puheenjohtaja Rajalan ollessa esteellinen puheenjohtajaksi kutsuttiin kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Mertaniemi totesi, että kokous ei ole laillinen ja päätösvaltainen tämän asian käsittelyn osalta, koska asiaa käsittelemässä olisi vain neljä (4) kunnanhallituksen jäsentä/varajäsentä.

 

Tätä asiaa ei käsitelty.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa