Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Lapin Ely-keskuksen huomautus kunnanvaltuuston tekemän päätöksen vaikutuksesta Ylä-Levin asemakaavan tulkintaan

Kunnanhallitus

§ 335

16.10.2018

 

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava

 

425/10.02.03/2014

 

Khall 16.10.2018 § 335

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)

 

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt 13.2.2018 § 47 hyväksyä Immeljärven pohjoispuolen asemakaavaehdotuksen nähtävillä pitoa varten siten täydennettynä, että "asemakaavaan sisältyvät vapaa-ajan rakennusten rakennuspaikat tulee varustaa kaavamerkinnöin, joiden mukaan ympärivuotinen asuminen vapaa-ajan rakennuksissa on sallittua".

 

Kaavamääräyksen oikeaa merkintätapaa on selvitetty Kittilän kunnan rakennusvalvonnan ja Lapin ELY-keskuksen kanssa. Vaihtoehdoiksi nousseet merkintätavat ovat ongelmallisia ja aiheuttavat tulkinta ristiriitoja eri toimijoiden ja määräysten välillä sekä voivat aiheuttaa alueelle tilanteita, joissa maanomistajien kohtelu ei ole tasapuolista.

 

Lapin ELY-keskus on Ylä-Levin asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen, osa 2:n yhteydessä huomauttanut asemakaavassa olleesta määräyksestä "Loma-asuntojen käyttö ympärivuotiseen asumiseen on sallittua" (huomautus liitteenä). Lapin ELY-keskus antoi huomautuksen asemakaavaan lisäyksestä, koska kyseinen lause voi aiheuttaa väärinkäsityksiä asemakaavan tulkinnasta, koska se ei suoraan viittaa siihen, että vakituinen asuminen sallittaisiin loma-asuntojen alueella.

 

Immeljärven pohjoispuolen asemakaavaehdotuksessa osoitetaan 16 uutta vakituiseen asumiseen tarkoitettua tonttia (AO) ja neljä uutta loma-asunnoille tarkoitettua tonttia (RA). Täten valtaosa alueen tonteista on kaavaehdotuksessa osoitettu vakituiseen asumiseen (AO). Alueella olevat loma-asuntojen tontit sijoittuvat jo olemassa oleville loma-asunnoille tai matkailua palvelevien kortteleiden (RM) välittömään läheisyyteen ja ovat näin ollen kaavallisesti ja toiminnallisesti perusteltuja. Lisäksi on huomioitava, että asemakaava on laadittu yhdessä maanomistajien kanssa heidän tavoitteensa huomioiden sekä Levin ympäristön osayleiskaavan määräyksiä ja tavoitteita noudattaen.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 24.1.2018 päivätyn ehdotuksen mukaisesti ilman lisämainintaa ympärivuotisesta asumisesta.

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula oli paikalla selostamassa asiaa klo 15:07 - 16:15.

 

Rakennustarkastaja Matti Niska olivat paikalla selostamassa asiaa klo 15:07 - 16:15.

 

Ex-henkikirjoittaja (maistraatti) Torsti Patakangas ja yrittäjä, LKV Markku Mäntylä/Kiinteistömaailma Levi, Levi LKV Oy olivat paikalla selostamassa asiaa klo 15:24 - 16:15.

 

Kunnanhallituksen jäsen Yrjö Vaara oli poissa klo 15:57 - 15:59 asian esittelyn aikana.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa