Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

148

18.10.2018

 

148

Rakennusvalvonnan taksat 2018

 

285/02.05.00/2018

 

RakYmplk

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollisnen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

 

Kittilän hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee rakennusvalvonnan taksat.

 

Edellinen Kittilän kunnan rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan 05.04.2016. Kittilän kunnanhallitus on päättänyt talousarvion valmistelusta (14.08.2018 § 227), että lautakunnat tarkastavat kaikki maksut ja taksat.

 

Rakennustarkastaja:

Voimassa olevan taksan vahvistamisen jälkeen yleinen kustannusnousu on noin 2,5 %. Taksoja on korotettu pääosin vastaavalla määrällä.

 

Esitän, että lautakunta hyväksyy liittenä olevan taksaluonnoksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi voimaan vuodesta 2019 alkaen.

 

Päätös:

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa