Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 146

04.10.2018

 

Suunnittelutarveratkaisu 2018-3044

 

265/10.03.00/2018

 

RakYmplk 04.10.2018 § 146

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa 1000 m²:n suuruinen konehalli Kittilän rekisterikylään tiloille TIESTÖ I ja TIESTÖ II Rnot 15:9 ja 25:11. Tilojen koko noin 10000 m² ja ne sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosassa vanhassa tielaitoksen käytössä olleessa tukikohdassa. Hakemus on tullut vireille 11.9.2018.

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Salmela Rno 25:15, Kriston Rauta Rno 25:16, Kristo Kittilä Rno 25:20, Mäntykumpu Rno 30:8, Karistamo Rno 172:1 ja Kittilän Kristo Rno 172:10. Tilan Käpylähalli Rno 30:47 omistaa Kittilän kunta..

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Kiinteistöt sijaitsevat Kittilän osayleiskaavan T/P - alueella eli teollisuus-, varasto ja palveluiden alueella joka on tarkoitettu myös tilaa vievälle kaupalle. Alueella on halleja ja vastaavan kokoisia varastorakennuksia. Uudisrakentamisen yhteydessä kiinteistöltä puretaan 469 m²:n suuruinen ajoneuvosuoja ja suunniteltu halli rakennetaisiin samalle paikalle.

 

Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa