Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
187   Päiväkotiapulaisen valinta
188   Sirkan päiväkodin tilat ja paloilmoitinjärjestelmän hankinta
189   Tilintarkastajan loppuraportti vuodelta 2017
190   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2017/Koululautakunta
191 Koululautakunnan toteumavertailu 1.1. - 30.6.2018
192   Tilakatsaus/Koulutoimi
193   Sivistystoimen tilatoimikunnan perustaminen
194   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
195   Merkittiin tiedoksi

Osallistuja Tehtävä
Jussila Asko 1. varapuheenjohtaja
Huikuri-Kujala Helena 2. varapuheenjohtaja
Kenttälä Toni jäsen
Linnala Jukka jäsen
Moksi Aila jäsen
Kautto Sakari kunnanhallituksen edustaja
Lehtola Liinus nuorisovaltuuston edustaja
Nikander-Koivukangas Tiina esittelijä, sivistystoimenjohtaja
Junttila-Vitikka Pirjo vs. varhaiskasvatuspäällikkö

Nähtävilläolo  
Kunnantalolla koulutoimistossa/yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)  
Alkaen 04.09.2018 10:50