Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 65

03.08.2018

 

Könkään koulun vesikaton uusimisen urakkatarjoukset

 

190/10.03.02/2018

 

Teknlk 03.08.2018 § 65

 

Könkään koulurakennuksen vesikaton uusimiseen on pyydetty tarjoukset 20.7.2018 klo 16:00 mennessä.

 

Cloudia kilpailutusjärjestelmässä tarjouksen tutustuneita oli seitsemän, mutta yhtään tarjousta ei saapunut.

 

Kittilän kunnan hankintaohjeen mukaan:

 

Suorahankinta on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö päättää, keneltä toimittajalta ostaa tuotteen tai palvelun. Suoranhankintojen tulee julkisissa hankinnoissa olla poikkeus ja niiden käyttämistä tulee ensisijaisesti välttää.

 

Suorahankintaperusteita ovat

 

Hankintayksiköstä itsestään johtuva kiire, tutun toimittajan luotettavuus tai toimittajan tuotteen/palvelun ainutlaatuisuus eivät ole lain sallimia suorahankintaperusteita.

 

Suorahankinnasta voidaan tehdä vapaaehtoinen suorahankintailmoitus ennen sopimuksen tekemistä. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän odotusajan kuluttua suorahankintailmoituksen julkaisemisesta osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Jos hankintayksikkö on tehnyt suorahankintailmoituksen ja suorahankinnalle on ollut olemassa hankintalain mukainen suorahankintaperuste, ei valvontaviranomainen voi pääsääntöisesti puuttua tehtyyn suorahankintaan. Jos ilmoitusta ei ole tehty, valitusaika on 6 kk hankintasopimuksen tekemisestä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV voi tällöin kieltää sopimuksen täytäntöönpanon, jos sitä ei ole vielä tehty Suorahankintailmoituksen pakolliset tiedot:

 

Vs. tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että seuraavaksi neuvotellaan suorahankinta, jonka perusteena on ettei avoimessa menettelyssä saatu lainkaan tarjouksia ja ettei alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuteta.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa