Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 261

14.08.2018

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 26.6.2018 § 236

 

154/10.00.01/2017

 

Khall 14.08.2018 § 261

 

(Controller, puh. 040 6724 257)

 

* * * * * * * * hakee oikaisua kunnanhallituksen päätökseen 26.6.2018 § 236. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kyseistä päätöstä oikaistavaksi, koska kiinteistöjen numerot on peitettynä internet-sivuilla julkaistussa pöytäkirjassa. Hänen mukaansa kiinteistöjen yksilöintitiedot on julkistettava päätöstä tehtäessä. Hän vetoaa laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteisiin, yhdenvertaisuuslakiin ja muihin lakeihin.

 

Kunnanhallituksen päätökseen 26.6.2018 § 236 pätee muutoksenhakukielto etuostolain 22 §:ään perustuen. Sen mukaan kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Kiinteistötunnusten mustaaminen kunnan internet-sivuilla julkaistussa pöytäkirjassa liittyy tietosuojavaatimuksiin. Kiinteistötunnukset ovat henkilötietoja. Kunnanhallituksella on aina kokouksessa nähtävillä tarvittavat tiedot.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta sen vuoksi, että kunnanhallituksen 26.6.2018 §:lle 236 on muutoksenhakukielto etuostolain 22 §:n mukaan. Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa