Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 276

14.08.2018

 

Määrärahan varaaminen sairauskuluvakuutusta varten v. 2019 talousarvioon

 

85/02.02/2018

 

Khall 14.08.2018 § 276

 

(Controller, puh. 040 6724 257)

 

Kittilän kunnalla on voimassa työntekijöilleen LähiTapiolassa Hoitoturva Extra -vakuutus. Tämä sairauskuluvakuutus täydentää työterveyshuoltoa ja sillä saadaan esimerkiksi erikoislääkäritasoista hoitoa silloin kun työterveyshuollosta on saatu lääkärin lähete. Hoitoturvan kautta korvataan myös tarvittavat erikoislääkäritasoiset tutkimukset ja toimenpiteet kuten leikkaushoito. Kuluvana vuonna tämän vakuutuksen vuosimaksu on noin 200.000 euroa ja viime vuonna noin 190.000 euroa. Noin vuosi sitten tehtiin selvitys vakuutuksen käyttöön liittyen. Sen mukaan henkilökunta oli hyvin tyytyväinen vakuutuksen voimassaoloon ja laskettiin, että viime vuoden tasolla kunta säästi noin 160.000 euroa per vuosi syntymättöminä sairauspoissaolokustannuksina. Nyt vakuutuksen vuosimaksu on lisääntyneen käytön myötä kasvanut ja syntymättömien sairauspoissaolokustannusten arvioitu määrä on noin 130.000 euroa.

 

LähiTapiola on ilmoittanut lopettavansa Hoitoturva Extra -vakuutuksen tämän vuoden loppuun mennessä ja tilalle he tulevat tarjoamaan Työkykyvakuutusta, joka on vakuutusmeklarimme mukaan korvauksiltaan ja luonteeltaan aivan erilainen. Vakuutusmeklarimme Marsh suosittaa sairauskuluvakuutuksen kilpailutusta. Mikäli vakuutusta ei kilpailuteta, se muutetaan LähiTapiolan työkykyvakuutukseksi. Nykyinen sairauskuluvakuutus voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosaan varataan enintään 200.000 euroa sairauskuluvakuutusta varten (Toimistopalvelut / kustannuspaikka henkilöstöhallinto 30102, tili 4370 Vakuutukset). Sairauskuluvakuutuksen hankinta on suoritettava julkisen kilpailutuksen kautta. Talousarvioon sisällytettävä tarkka määräraha täsmentyy kilpailutuksen jälkeen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa