Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 217

12.06.2018

Kunnanhallitus

§ 253

06.07.2018

Kunnanhallitus

§ 270

14.08.2018

 

Hallintojohtajan virka

 

105/01.01.01/2018

 

Khall 12.06.2018 § 217

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnassa on ollut haettavana hallintojohtajan virka.

 

Hallintojohtaja on kunnanhallituksen alaisen hallinto-osaston toimialajohtaja sekä johtoryhmän jäsen.

 

Hallintojohtajan vastuualueena on kunnan yleishallinto, osallistuu taloussuunnitteluun, työllisyydenhoitoon sekä tietohallinnon koordinointiin ja johtamiseen.

 

Hallintojohtajan keskeisenä tehtävänä on avustaa ja toimia yhteisyössä kunnanjohtajan kanssa sekä toimia kunnanhallituksen esityksien valmistelijana.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Erityisesti arvostetaan perehtyneisyyttä kunnanhallinnon ja talouden alalla sekä kunta- ja hallintolain tuntemusta.

 

Määräaika hakemuksille päättyi 31.5.2018.

 

Määräaikaan mennessä virkaa haki neljä (4) henkilöä.

Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.

Sanna Ylinampa on sähköpostilla 6.6.2018 peruuttanut hakemuksensa.

 

Koska vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa on hakijana määräaikaan mennessä, hän on esteellinen asiassa.

Kittilän kunnan hallintosäännön 3 § mukaan kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja tai toimielimen määräämä kunnan viranhaltija.

 

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

 

Perusteena hakijoiden vähäinen määrä sekä hakuilmoituksessa mainitun kokemuksen puute tai vähäisyys.

Määräaika hakemuksen jättämiselle on 14 vuorokautta hakemuksen julkaisusta

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen siten muutettuna, että yhteyshenkilöinä ovat controller Tuija Lång ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala.

Määräaika hakemuksen jättämiselle on 21 vuorokautta hakemuksen julkaisusta.

__________

 

Khall 06.07.2018 § 253

 

 

Kittilän kunnassa haettavana olleen hallintojohtajan viran hakuaikaa jatkettiin kunnanhallituksen 12.6.2018 § 217 päätöksellä. Hakuaika päättyi torstaina 5.7.2018 klo 15:00. Ansioyhteenveto ja hakijayhteenveto oheismateriaalina.

 

Hakijana on nykyinen vs.kunnanjohtaja Sanna Ylinampa, joten hän on esteellinen esittelemään asiaa. Esittelijänä toimii controller, vs.hallintojohtaja Tuija Lång.

 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitusten tulee olla yleisessä tietoverkossa neljätoista (14) vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Hallintojohtajan jatkettuun hakuaikaan liittyy tekninen ongelma, jonka vuoksi ei voida olla varmoja, että hakuilmoitus oli esillä kunnan www-sivuilla vähintään neljäntoista (14) vuorokauden ajan.

Hallintojohtajan haku laitettiin uudelleen avoimeksi 14.6.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry-järjestelmässä. Kun työpaikka ilmoitetaan Kuntarekryssä, se välittyy julkaisun kautta samalla myös TE-palvelut.fi -sivulle ja se julkistuu automaattisesti Kuntarekryn ja kunnan www-sivujen välille rakennetun rss-yhteyden kautta myös kunnan nettisivuille. Julkaisupäivänä 14.6.2018 hallintojohtajan paikka julkistui normaalisti Kuntarekry.fi -sivuille ja samalla kunnan www-sivuille kohtaan 'Avoimet toimet ja virat kunnassa' sekä TE-palveluiden sivuille.

 

Keskiviikkona 27.6.2018 aamulla huomattiin kunnan www-sivuilla ongelma Kuntarekry.fi -sivuilta tulevassa rss-syötteessä. Virheen vuoksi hallintojohtajan avoinna ollut paikka ei näkynyt kunnan www-sivuilla kohdassa 'Avoimet toimet ja virat kunnassa'. Kyseinen palsta toimii Kuntarekrystä tulevalla rss-syötteellä, eivätkä kunnan www-päivittäjät voi muokata palstan näkymää. Virheen havaitsemisen jälkeen 27.6. hallintojohtajan paikka lisättiin kunnan www-sivuille kohtaan 'Kuulutukset ja tiedotteet', jotta se näkyy kunnan sivuilla virheestä huolimatta.

 

Ongelman syytä selvitettiin 27.6. aamupäivällä, ja Kuntarekryn tuki vahvisti, että virhe ei ole heidän järjestelmässään, vaan siellä paikka on ollut näkyvissä koko julkaisun ajan, 14.6. alkaen ja rss-syöte on kunnossa. Myös TE-palveluista on vahvistettu, että paikka on ollut näkyvissä sivuilla koko julkaisun ajan, 14.6. alkaen. Virhe on koskenut ainoastaan Kittilän kunnan www-sivuja. Virheen alkuhetkestä ja siten kestosta ei ole saatu tietoa. Kittilän kunnan www-sivujen teknisestä tuesta ilmoitettiin 27.6.2018 klo 12.01 sähköpostilla, että virhe on korjattu. Kunnan www-sivujen teknisestä tuesta tiedusteltiin 4.7., voiko virheen alkuhetken määritellä ja vastaus oli, että se ei ole mahdollista.

 

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn sähköisen hakulomakkeen kautta, kunnan sivuilta sekä TE-palveluiden sivuilta on linkkiohjaus Kuntarekry.fi -sivuilla olevaan sähköiseen hakulomakkeeseen. Hakuilmoitus ja hakulomake ovat olleet hakijoiden saatavilla ja nähtävillä Kuntarekry.fi- ja TE-palveluiden sivuilla koko viran haun aukioloajan.

 

Controller:

Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran uudelleen haettavaksi. Perusteluna on se, ettei hakuilmoitus ole välttämättä ollut vaadittua 14 vuorokautta nähtävillä kunnan www-sivuilla. Aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

Määräaika hakemuksen jättämiselle on 14 vuorokautta hakemuksen julkaisusta.

 

Päätös:

Vs.kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hän on hakenut hallintojohtajan virkaa.


Antti Pekkala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hänen yksi sukulaisensa on hakenut virkaa.

 

Controllerin esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 14.08.2018 § 270

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 6.7.2018 § 253 päätettiin jatkaa hallintojohtajan viran hakuaikaa uudelleen johtuen kunnan internet-sivuilla olleesta teknisestä ongelmasta ilmoituksen näkyvyyteen liittyen.

 

Jatkettu hakuaika päättyi perjantaina 20.7.2018. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

 

Määräaikaan mennessä hallintojohtajan virkaa haki seuraavat viisitoista (15) henkilöä:

 

Erkkilä Heta, YTM, Oulu

Helander Timo, Valt.kand., Helsinki

Hellsten Rafael, FM, Hämeenlinna

Hietanen Katja, kasvatustieteiden maisteri, Kittilä

Kannus Matti, HTM, Kangasala

Kemppainen Heidi, OTM, Kittilä

Kumpula Sanna, HTM, Kittilä

Lappalainen Jari, valtiotieteiden maisteri, Turku

Lassila Riitta, KTM, Tuusula

Lepola Lauri, HTM, Ulvila

Nikkinen Jouko, OTM, Kittilä

Nilivaara Paula, kasvatustieteen maisteri, Sodankylä

Ollikainen Anneli, YTM, Siilinjärvi

Paavonaho Anne, HTM, Oulu

Ylinampa Sanna, OTM, varatuomari, Kolari

 

Jouko Nikkinen ja Katja Hietanen peruivat hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen.

 

Yhdistelmä hakijoista ja ansioyhteenveto oheismateriaalina.

 

Hakijana on vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa, joten hän on esteellinen esittelemään asiaa. Esittelijänä toimii vs.hallintojohtaja, controller Tuija Lång.

 

Controller:

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Sanna Kumpulan, Paula Nilivaaran sekä Sanna Ylinamman. Haastateltaville korvataan matkakulut KVTES:n mukaisesti. Kunnanhallitus päättää haastattelujen ajankohdasta. Haastattelun suorittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajisto. Sen lisäksi Vihreiden ja Kokoomuksen edustaja kutsutaan suorittamaan haastattelua.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 §:n 1-kohtaan.

 

Kunnanhallituksen varajäsen Antti Pekkala poistui esteellisenä viitaten samaan perusteeseen kuin aiemmissa asian käsittelyissä.

 

Tauko pidettiin klo 16:43 - 17:00.

 

Varajäsen Yrjötapio Kivisaari esitti, että haastatteluryhmä valtuutetaan valitsemaan soveltuvuustestaukseen lähetettävät hakijat haastattelun perusteella.

 

Jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että haastatellaan myös Matti Kannus, Heidi Kemppainen ja Anne Paavonaho.

 

Controller muutti esitystään niin, että haastatteluun kutsutaan myös Kuntalaislistan edustaja.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti controllerin esityksen edellä mainitun lisäyksen kera ja edellä mainitut Kivisaaren ja Mertaniemen esitykset.

 

Controller selvittää, mistä soveltuvuustestaus hankitaan ja millaisia testejä on käytettävissä. Controller valtuutetaan hoitamaan soveltuvuustestauksen hankinta kunnan hankintasääntöjen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus päätti pitää haastattelut maanantaina 27.8. iltapäivällä alkaen klo 14 ja tiistaina 28.8. aamupäivällä alkaen klo 9.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa