Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 13  Kiinteistö Oy Levin Casino Resort asemakaavan muutoshakemus
  Liite 14  Levin kortteli 49 asemakaavamuutos aluerajaus, Kartta

Kunnanhallitus

§ 263

14.08.2018

 

Kiinteistö Oy Levin Casino Resortin kaavamuutoshakemus

 

69/10.02.03/2018

 

Khall 14.08.2018 § 263

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)

 

Kiinteistö Oy Levin Casino Resort on hakenut asemakaavamuutosta Levin asemakaava-alueen kortteliin 49. Alue muodostuu hakijan omistamasta kiinteistöstä LOMARI RN:o 34:136, alue on rajattu liitteenä olevaan karttaan.

 

Hakijan tavoitteena on rakentaa kortteliin majoitus- ja liiketiloja sekä laajentaa nykyisiä esiintymis-, kokoontumis- ja kokoustiloja Levin asemakaava-alueen korttelissa 49. Korttelissa sijaitsevat Hullu poro Areena sekä Pihvipirtti. Korttelin nykyisen toiminnan laajentaminen suunnitellusti vaatii asemakaavan muuttamista kerroskorkeuksien ja rakennusoikeuden osalta.

 

Kaavamuutos ei ole vuoden 2018 talousarvion kaavoitusohjelmassa.

 

Hakemus on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutos huomioidaan vuoden 2019 talousarviossa ja asemakaavamuutos käynnistetään alku vuodesta 2019.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tekninen osasto laatii kaavoituksen käynnistämissopimuksen Kiinteistö Oy Levin Casino Resortin kanssa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kaavoituksen vireilletulosta sekä pyytää tarjouksen asemakaavan laatimisesta.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Antti Pekkala poistui tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on ollut valmistelemassa asiaa ko. kiinteistöyhtiössä.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa