Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 40

23.01.2018

Kunnanhallitus

§ 250

06.07.2018

 

Kittilän nimikkolajien nimeäminen

 

220/12.03.01/2016

 

Khall 23.01.2018 § 40

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan asettama juhlatoimikunta Kittilä 150 on kokouksessaan 10.1.2018 käsitellyt Kittilän Luonto ry:n esitystä Kittilän kunnan nimikkolajien nimeämiseksi ja siihen liittyvän äänestyksen järjestämistä.

 

Toimikunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa äänestyksen tuloksen mukaisesti nimetä Kittilän kunnalle nimikkolajit ja nimikkolajit julkaistaan Kittilän kunnan syntymäpäivänä kunnan virallisessa juhlassa 28.3.2018.

 

Kittilän Luonto ry on esittänyt, että Kittilän kunta nimeäisi kunnan 150-vuotisjuhlavuoden merkeissä kunnalle kolme nimikkolajia/tunnuslajia: Nimikkokukan, Nimikkonisäkkään ja Nimikkokiven.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa juhlatoimikunta Kittilä 150:lle tehtäväksi järjestää äänestyksen Kittilän kunnan nimikkolajien nimeämiseksi.

Toimikunta tekee kunnanhallitukselle esityksen Kittilän kunnan nimikkolajien nimeämiseksi.

Kittilän kunnan nimikkolajit julkaistaan Kittilän kunnan syntymäpäivänä kunnan virallisessa juhlassa 28.3.2018.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 06.07.2018 § 250

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Kittilän kunnan asettama juhlatoimikunta Kittilä 150 on järjestänyt äänestyksen Kittilän kunnan nimikkolajien nimeämiseksi 1.-28.2.2018. Nimikkolajiäänestyksen tulokset on julkaistu Kittilän kunnan syntymäpäiväjuhlassa 28.3.2018. Juhlatoimikunta pyytää kunnanhallituksen nimeämään Kittilän nimikkolajeiksi äänestyksessä seuraavat eniten ääniä saaneet lajit:

 

Kittilän nimikkokukka: kullero, äänimäärä 178 (Kukille annettiin ääniä yhteensä 293)

Kittilän nimikkoeläin: ahma, äänimäärä 222 (Eläimille annettiin ääniä yhteensä 290)

Kittilän nimikkokivi: kulta, äänimäärä 141 (Kiville annettiin ääniä yhteensä 292)

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää nimetä Kittilän nimikkokukaksi kulleron, nimikkoeläimeksi ahman sekä

nimikkokiveksi kullan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa